Ottilan® Spray to wyrób medyczny, który umożliwia skuteczne, bezpieczne i proste zmiękczanie oraz naturalne usuwanie woskowiny usznej. Ottilan® Spray został wzbogacony o olejek z drzewa herbacianego, który zapobiega namnażaniu się bakterii odpowiedzialnych za zapalenie ucha.

Zastosowanie:

Ottilan® Spray  należy stosować w celu usunięcia zalegającej woskowiny usznej, profilaktycznie w celu zapobiegania gromadzeniu się woskowiny, profilaktycznie przed pływaniem w celu ochrony ucha przed wodą.

Dla kogo: Dorośli i dzieci od 6 miesiąca życia

Składniki wyrobu medycznego:
Ottilan Spray zawiera oliwę z oliwek (farmaceutyczną) i olejek z drzewa herbacianego.

Sposób użycia:
Wyrób medyczny Ottilan Spray przeznaczony jest do podawania do ucha.

Instrukcja podawania:

 • Przed pierwszym użyciem należy nacisnąć dozownik 3-4 razy w celu napełnienia go płynem.
 • Delikatnie pociągnąć górny płatek ucha w górę i w kierunku tyłu głowy.
 • Trzymając buteleczkę w pozycji pionowej, wprowadzić aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i nacisnąć końcówkę dozującą.
 • Po aplikacji wymasować od zewnętrznej strony przednią część kanału słuchowego (skrawek).
 • W razie potrzeby powtórzyć czynności opisane w punkcie 2. i 3. również w odniesieniu do drugiego ucha.
 • Po użyciu końcówkę dozującą zdjąć, opłukać w gorącej wodzie, a następnie założyć na zawór dozujący.

Dawkowanie:
Dzieci od 6. miesiąca do 12. roku życia:

 • W celu usunięcia zalegającej woskowiny: 1 dawka 2-3 razy dziennie do każdego ucha aż do rozpuszczenia woskowiny;
 • profilaktycznie w celu zapobiegania gromadzeniu się woskowiny: 1 dawka 1 raz w tygodniu;
 • profilaktycznie przed pływaniem: 1 dawka do każdego ucha.Stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli:

 • W celu usunięcia zalegającej woskowiny: 1-2 dawki 3 razy dziennie do każdego ucha aż do rozpuszczenia woskowiny;
 • profilaktycznie w celu zapobiegania gromadzeniu się woskowiny: 1 dawka 1-2 razy w tygodniu;
 • profilaktycznie przed pływaniem: 1 dawka do każdego ucha.

W razie konieczności usuwania woskowiny przez lekarza podawać 1-2 dawki wyrobu Ottilan Spray dwa razy dziennie przez 3 dni przed wizytą u lekarza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub odczucia, że działanie wyrobu jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontakować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki wyrobu Ottilan Spray:
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować większych dawek niż zalecane.

Pominięcie zastosowania wyrobu Ottilan Spray:
Pominięcie dawki wyrobu nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonej terapii. Należy kontynuuować terapię z zachowaniem dotychczasowego dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
U kobiet w ciąży produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
W przypadku występowania częstych i niewyjaśnionych dolegliwości ze strony ucha zewnętrznego nalezy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego Ottilan Spray:
Nie należy stosować wyrobu medycznego Ottilan Spray:

 • w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu,
 • w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji błony bębenkowej,
 • w przypadku wycieku z ucha,
 • bez konsultacji z lekarzem u dzieci poniżej 6. miesiąca życia,
 • bez konsultacji z lekarzem w przypadku bólu ucha, któremu towarzyszy podwyższona ciepłota ciała,
 • do innych otworów ciała np. oka, nosa.

Możliwe działania uboczne:
W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich wytwórcę i zaprzestać stosowania wyrobu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC. Po otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować wyrobu medycznego Ottilan Spray po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Dostępne opakowania:
10 ml

Formularz zgłaszania działań niepożądanych

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres biuro@novascon.pl