Akademia Pediatryczna

Akademia Pediatryczna - serwis edukacyjny dedykowany lekarzom pediatrom. Pierwszy tego typu projekt realizowany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym.

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasze zaangażowanie i odpowiedzialność, które wkładamy w działania na rzecz zdrowia pacjentów, zostały docenione przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Wspólnie z PTP uruchomiliśmy pionierską inicjatywę kompleksowego wsparcia lekarzy w zakresie uzupełniania wiedzy medycznej, w skład której wchodzą:

Skala projektu badawczego pozwoli na zebranie dużej ilości informacji o badanej populacji. Zgromadzone dane pozwolą ocenić częstość stosowania schematów leczenia infekcji w zależności od występujących objawów i przebiegu przebytych dotychczas infekcji. Możliwa będzie także ocena wiedzy rodziców nt. antybiotykoterapii.

Portal edukacyjny Akademia Pediatryczna, został opracowany przy współpracy z wybitnymi ekspertami świata medycyny. Nowoczesna i wygodna forma edukacji online pozwala na skuteczne poszerzanie zakresu wiedzy lekarzy z możliwością zdobycia twardych punktów edukacyjnych.

Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym.

Badanie „Ocena profilu klinicznego u dzieci z infekcją dróg oddechowych” – unikatowy program edukacyjno-badawczy, realizowany przez grupę 100 lekarzy pediatrów włączających do badania 10 000 pacjentów. Wyniki projektu zostaną udostępnione w postaci publikacji naukowej w prestiżowych czasopismach medycznych
Akademia Pediatryczna – serwis edukacyjno-kształcący dedykowany lekarzom pediatrom, zawierający innowacyjne materiały w formie nagrań video oraz interaktywnych prezentacji multimedialnych, opartych na aktualnej wiedzy medycznej

Skala projektu badawczego pozwoli na zebranie dużej ilości informacji o badanej populacji. Zgromadzone dane pozwolą ocenić częstość stosowania schematów leczenia infekcji w zależności od występujących objawów i przebiegu przebytych dotychczas infekcji. Możliwa będzie także ocena wiedzy rodziców nt. antybiotykoterapii.

Portal edukacyjny Akademia Pediatryczna, został opracowany przy współpracy z wybitnymi ekspertami świata medycyny. Nowoczesna i wygodna forma edukacji online pozwala na skuteczne poszerzanie zakresu wiedzy lekarzy z możliwością zdobycia twardych punktów edukacyjnych.

Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym.


Zapraszamy na portal
www.akademiapediatryczna.pl

Projekt organizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Partner wspierający
Novascon